After our great FA Cup run last year, this Sunday’s clash against Leicester will be another big day out for Newport County AFC fans and our city.

I will be cheering the boys on from the stands with my family and I wish everyone at the club all the best for the weekend!

Tickets continue to be on sale online now, from Newport County’s Kingsway Centre Club Shop and via the club’s ticket hotline: 01633 415374

***

Ar ôl y cyffro o fod yn rhan o Gwpan yr FA y llynedd, bydd y gêm yn erbyn Caerlŷr ddydd Sul nesaf yn ddiwrnod arbennig arall i gefnogwyr Clwb Pêl-droed Casnewydd a’r ddinas ei hun.

Byddaf yn cefnogi’r bechgyn o’r eisteddle gyda’r teulu a dymunaf y gorau i bawb yn y clwb dros y penwythnos!

Mae tocynnau’n parhau ar werth ar-lein ar hyn o bryd, o Siop Clwb Canolfan Kingsway Casnewydd a drwy linell tocynnau’r clwb: 01633 415374

FA Cup Third Round Details
FA Cup Third Round Details
Link to Instagram Link to Twitter Link to YouTube Link to Facebook Link to LinkedIn Link to Snapchat Close Fax Website Location Phone Email Calendar Building Search